PRACTISE SWING – XI. Sólo trénink

3. 3. 2021 | Practise Swing, Tanec

V časech Covidu máme více času na věci, ke kterým se za normálního provozu nedostaneme. A tak začal Zdeněk překládat část knihy Practise Swing. Její autor Bobby White je americký tanečník a lektor swingu. Celou knihu si můžete koupit v originále na Blurbu. Koukněte také na Bobbyho web, najdete tam spoustu dalšího zajímavého obsahu. http://www.swingbobby.com (Překlad je psán v mužském rodě, ale samozřejmě platí i pro slečny. Chtěli jsme se pouze vyhnout vypisování „partnera/partnerku, jeho/její, oním/onou, etc.)

86. SÓLOVÝ TRÉNING – PRO A PROTI

Můžete si vybrat tréning sólo, protože rádi pracujete sami, nebo protože nemáte partnera, nebo je Váš partner pokročilejší než Vy a chcete to dohnat, nebo Vám časové možnosti dovolují jen tréning sólo. Nejdříve se podívejme na jeho výhody a nevýhody.

Výhody

Sólo tréning Vám umožní pracovat na zlepšení svého tance individuálně – můžete pohyb zkoumat, pracovat na rytmu, formě, rovnováze, na sólo figurách. Upevnění osobních dovedností přináší větší jistotu i do partnerské práce.

Sólo můžete trénovat kdy se hodí Vám, nejste závislí na rozvrhu ostatních.

A nepotřebujete partnera.

Nevýhody

Nemůžete pracovat na párových tanečních dovednostech.

Sólo tréning vyžaduje více vlastní motivace, disciplíny a inspirativního přístupu než práce v páru, ve skupině, nebo na tančírně.

Prodiskutujte s kolegy různé způsoby využití času v sólo tréningu.

87. SÓLO POHYB A VNÍMAVOST

Výhody individuálního tréningu pro Váš sólový tanec se mohou zdát zřejmé. Co ale nemusí být úplně zřejmé je, že Vaše práce na individuálních dovednostech může mít velký význam pro Váš tanec v páru. Je to proto, že když se zlepšujete jako sólo tanečník, budujete si vnímavost pohybu, pracujete na rovnováze, své kontrole a osobním výraze.

Ale tanečníci párových tanců jednoduše nemusí zkoušet Solo Jazz. Místo toho se mohou věnovat sólovému pohybu a výrazu tance, kterému dávají přednost. Co tím myslím.

Když trénuji Lindy Hop nebo Balswing sám, věnuji se „Solo Lindy“ nebo „Solo Balswing“. Pohybuji se v postoji a s pulzem zvoleného tance a opakuji si pohyby a kroky, které chci použít v těchto tancích. Velmi málo z nich jsou Solo Jazz steps.

Dokonce ani netančím s imaginárním partnerem, i když se zkouším pohybovat podobným způsobem (například lineární pohyb při Lindy, nebo rotační po kruhu při Balswingu). Můj sólo tanec je abstraktní, nestarám se o imaginární vedení při konkrétním tanci. Protože bez napětí, které tvoří vedení v páru, je to nemožné. Navíc, jste-li follower, nemusíte se starat o velký pohyb plynoucí z vedení. Taneční tréning „Solo Bal“, „Solo Shag“ nebo „Solo Lindy“ a dalších tanců mi pomáhá myslet na musicality a můj vlastní pohyb a dává mi jistotu. Je důležité poznamenat, že se nepřipravuji na to, že bych měl tančit „Solo Lindy“ nebo „Solo Bal“ na veřejnosti. Je to jen nástroj, způsob tréningu. A také je to nástroj improvizace. Když pak nakonec tančím s partnerem, je moje tělo více zvyklé se hýbat způsobem, který chci, a uplatní se moje osobní vnímání hudby, rozvinuté sólovým cvičením.

Pěstování sedmi návyků výborného tanečníka

Vzpomeňte na seznam sedmi návyků výborného tanečníka – mimo partnerské spolupráce můžete všechny lehce cvičit sami i bez partnera a partnerskou práci si můžete jen představovat.

Můžete jednoduše a efektivně využít hodinového tréningu tak, že si pustíte swingovou muziku, zatančíte si „Solo Lindy“ a budete se při tom každou skladbu soustředit na jiný aspekt tance.

Například followeři mohou tančit své sólové pohybové nápady stále dokola do různých směrů. Co se stane, když se od Vás čeká, že se při své variaci otočíte o půl? Co se stane, když Vás leader náhle při tom povede rovně? Co když Vás leader vychýlí z rovnováhy, jak to můžete elegantně napravit? Můžete zatančit variaci a točit se stále stejně? Vymýšlení a řešení takových situací zdokonalí Vaše schopnosti vyjádření bez ohledu na překvapení, která přináší tanec s partnerem.

Nakonec, jak můžete cvičit spolupráci v páru bez partnera? Základní dovednosti komunikace v páru jsou na prvním místě, poslouchat a pak reagovat a/nebo něco do vedení přidat. V našich dalších nápadech najdete několik doporučení, jak tohle trénovat sám.

Vnímání těla a rovnováha

Další dobrá věc na sólo tréningu je práce na vnímání těla a rovnováze. Cvičení na vnímání těla jsme už probírali v kapitole 39. Cvičení na rovnováhu můžete najít také na webu, nebo se postavíte na jednu nohu a zkoušíte spoustu divných věcí.

Na vnímání rovnováhy při tanci můžete pracovat tak, že si budete dávat úkoly. Umíte udělat pohyb a zastavit ho na fleku? Kolikrát se otočíte, než ztratíte balanc a upadnete? Umíte skončit pohyb s váhou na stojné noze a nespadnout? Udržíte rovnováhu, když zkoušíte variaci a změníte při tom svůj postoj?

Hledání a nápady

Další důležitá věc, kterou můžete cvičit sami, je hledání. Dobrý způsob využití času je sledování Vašich oblíbených tanečníků a studium jejich pohybu a variací, jejich porovnání mezi sebou a s Vámi. Nebo sledování svého vlastního tance ze záznamu a plánování námětů příštího tréningu.

Víc informací k hledání a k výzvám najdete v kapitole 38.

Uvedení do praxe

I když nabízíme jen rady pro Váš tréning, budeme v příštích několika odstavcích přidávat také „uvedení do praxe“, kde budu nabízet jeden nebo dva příklady, jak může být technické cvičení zařazeno do Vašeho běžného tréningu. Nezapomeňte ale, že cílem této knihy je, abyste si jako tanečníci sami našli svůj způsob tréningu, takže tohle jsou jen možnosti, a ne jediná cesta, jak cíle dosáhnout.

Jak uvidíte, každý příklad „uvedení do praxe“ je zhruba odhadnut jako dvacetiminutový tréningový blok. To vůbec neznamená, že by tento blok musel trvat 20 minut. Nechte ho probíhat podle Vašich časových možností přirozeně tak dlouho, jak bude potřeba pro Váš pocit, že jste dosáhli výsledku. Celkově každý blok můžete natáhnout na 40 minut, hodinu, nebo něco mezi tím.

Zde je několik příkladů, jak může dvacetiminutový sólo tréning vypadat (čas je přibližný).

V následujících příkladech kroky znamenají pohyb celého těla, nejen nohou. Také nezapomeňte, že můžete naše zadání rozšířit, tréning může být rozdělen a zařazeny další věci na kterých pracujete, abyste se cítili více zapojeni do procesu učení.

Práce na novém kroku nebo sólo variaci

(10 min) Zkuste krokovou variaci pomalu a po menších kouscích přesně rytmicky. Opakujte pohyb a přitom zaměřujte svoji pozornost na pozici těla, pulz, práci rukou, rytmus, uvolnění nadbytečného napětí v jednotlivých částech těla a také se soustřeďte na přesné rytmické provedení kroků při vchodu a východu z variace a na stabilní rovnováhu.

(5 min) Zkuste to všechno trénovat sólo na pomalejší swingovou hudbu a přizpůsobujte energii provedení kroků energii hudby. Když najdete místo, kde Vám to funguje dobře, vraťte nahrávku a tu část si několikrát zopakujte, abyste si na to místo v muzice zvykli .

(5 min) Zkoušejte to postupně na rychlejší hudbu a stále kontrolujte pozici těla, pulz, a tak dále.

Když rozvíjíte něco, co už jste se naučili

(5 min) Trénujte krokovou variaci pomalu na muziku a po menších kouscích přesně rytmicky. Opakujte pohyb a přitom zaměřujte svoji pozornost na pozici těla, pulz, práci rukou, rytmus, uvolnění nadbytečného napětí v jednotlivých částech těla a také se soustřeďte na přesné rytmické provedení kroků při vchodu a východu z variace a na stabilní rovnováhu.

(5 min) Tančete sólový pohyb na hudbu a přizpůsobujte variaci konkrétním částem skladby.

(5 min) Zkoušejte krok dohromady s ostatními sólo kroky, které jste se již naučili, a vybírejte vždy do hudby vhodný krok z těch, které máte na výběr.

(5 min) Trénujte pohyb jako na tančírně co možná nejčastěji a zařazujte ho mezi ostatní variace, nejen ty tři, které jste zrovna zkoušeli. Zkuste použít variaci co nejlépe do muziky v pravý čas, naplánujte si vložení variace do tance na tančírně jako blok.

Když si hrajete s charakterem pohybu

(5 min) Změňte charakter pohybu v základním kroku nebo jen v chůzi (třeba na slajd, nebo krok proveďte staccato).

(5 min) Přidejte ten pohyb také do dalších kroků, které tančíte, třeba místo triple stepů nebo kick stepů a podobně (bez muziky).

(5 min) Zatančete si sólo na hudbu a přidávejte zkoušené pohyby s ohledem na muziku, nebo charakter variace. Najděte v hudbě místa, kde se změna hodí a také, kde se nehodí.

(5 min) Zařaďte své sólo s novými změnami do svého tance na tančírně (tam kde normálně chodíte tančit, vkládejte vylepšené sólo celky)

Výzva – co procvičit

Většina z následujících úkolů není jen pro použití v Solo Jazz nebo Blues, ale také v Solo Lindy, Solo Bal nebo Solo Shag a do Solo Blues v páru. Podívejte také na další úkoly v této knize a přizpůsobte je individuálnímu tréningu.

Vyladění

Vyberte si oblíbený krok. Potrénujte ho na velmi pomalé tempo. Jak se začnete cítit v základním provedení kroku pohodlně, zatančete ho několikrát a soustřeďte se na přesnou rytmizaci, pak na plynulý průběh pohybu a nakonec se při tanci natočte (stále na pomalou hudbu) a podívejte, jestli chcete na výsledku ještě něco změnit. Zaměřte se na místa, kde byste mohli prodloužit linie nebo přidat tvar, který se Vám líbí. Ujistěte se, že tyto linie a postoj vyplývají z průběhu pohybu a nepůsobí násilně. Ujistěte se, že variaci zatančíte přesně jak si přejete pětkrát za sebou, než ji začnete zkoušet na rychlejší tempo.

Točení

Točte na místě a soustřeďte se na udržení svého postoje po celou dobu točení, a také zkuste použít všechny užitečné rady, které jste kdy k točení dostali. Natočte se a zkontrolujte záznam. Kontrolujte postoj, točivý moment, rytmus, kroky, pulzaci a všechno, co vypadá divně. To samé zkoušejte v točení po lajně. Zkuste točení zpomalovat, anebo zrychlovat. Nejspíš budete muset točit po menších kouscích, aby se Vám nezatočila hlava.

Přechody

Tento úkol slouží k rozšíření možností přechodů mezi kroky. Vyberte si variaci, kterou rádi tančíte, a zkuste vymyslet tři různé způsoby vchodu do toho kroku. Potom zkuste vymyslet tři různé východy. Potrénujte každou kombinace vchodu a východu z variace na pomalejší muziku bez ohledu na musikality. Pak teprve, když se cítíte ve vchodu i východu z kroku pohodlně, zkuste variaci zatančit s ohledem na frázování hudby.

Zkoumání kombinací

Vyberte si dvě své oblíbené variace, kroky, nebo pohyby a zkuste je nějak složit do jednoho celku. Rozhodněte, zda výsledek funguje a jestli se Vám líbí.

Zkoumání opakování

Vyberte si oblíbený pohyb, jako třeba twist boky nebo skluz nohama do V. během tance zkuste najít co nejvíc různých způsobů, jak pohyb zatančit z jakékoli pozice, kterou vymyslíte.

Zkoumání rytmu

Vyberte si oblíbený rytmický riff, jako třeba „shave and hair cut“, nebo „salt peanuts“ například, a zkuste vymyslet aspoň šest různých způsobů jeho vyjádření ve svém sólovém tanci. Výsledky, které se vám líbí, si poznamenejte a zařaďte je mezi Vaše taneční figury.

Improvizace

Vyberte si pět nebo šest svých oblíbených pohybových nápadů (twisty, podupy, poskoky, výkopy a podobně) zatančete si je na hudbu a jenom s jejich použitím se pokuste hudbu vyjádřit. Poznamenejte si části skladeb, které Vás nutily se vyjádřit jedním, nebo jiným způsobem.

Zkuste to nahlas

Vyberte si rytmus nebo melodii z oblíbené písně. Zpívejte nebo zascatujte rytmus nahlas při tanci na píseň. Pomůže Vám to sledovat načasování rytmu do Vašeho pohybu.

Průzkum partnerské spolupráce

Pozorujte svůj oblíbený pár při tanci na YouTube a dávejte pozor na jejich partnerskou spolupráci/konverzaci. Jak follower reaguje na pohyb leadera, variace, hudbu a naopak. Poznamenejte si způsoby jejich „konverzace“, která se Vám líbila a chtěli byste se jí naučit.

Představte si spolupráci v páru sólově

Na hudbu si zatančete sólo Lindy (nebo Bal, Shag, nebo cokoli jiného). Tančete základní pohyb a při tom si představujte leadera nebo followera jak tančí, a pak použijte představu jako svojí inspiraci pro další tanec. Zopakujte to. Pro followery to může být ze začátku těžké přemýšlet nad tím, co leader může tančit, můžete se také pro představu podívat na pár klipů z YouTube. Důležité je si představit sebe, jak dáváte pozor, co se děje a pak na to reagujete. To Vám pomůže budovat dovednosti pro tanec v páru. Stejným způsobem můžete pracovat s intenzitou pohybu – představte si, že Vás leader vede do točení, a pak si představte sebe, že točení zpomalíte, nebo naopak zrychlíte, nebo přidáte do toho pohybu svůj nový nápad.

Vnímání tělem poslepu

Jestliže máte dost místa, tančete variace se zavřenýma očima nebo s páskou přes oči. Soustřeďte se na pocity svého těla při těchto pohybech.

88. VEDENÍ A NÁSLEDOVÁNÍ V SÓLOVÉM TRÉNINGU

Trénovat tanec v páru, když jste sami, je nejtěžší. Ale to neznamená, že nemůžete. Já osobně trénuji sólo to, čemu říkám lead/follow tai chi. Je to způsob, při kterém projdu pohyb v páru pomalu a představuji si, jak působí všechny síly, jak mají být provedeny tělem všechny ty věci, které jsou k pohybu v páru potřeba. Poprvé jsem tento způsob tréningu viděl, když jsem pozoroval práci tanečníka Nicka Williamse, který pomalu procházel pohyby s imaginární partnerkou jako svoji přípravu. Roky jsem ho často viděl takto trénovat.

Pracujete tak na zlepšení svých dovedností v pomalé rychlosti, máte se ujistit, že Vaše tělo v pohybu reaguje požadovaným způsobem.

Nevíte kde začít? Prohlédněte si pohyb svého oblíbeného páru ve velmi pomalé rychlosti, zpomalte záznam v počítači nebo podobně. Zkuste napodobit jejich pohyb těla a postoje v každé části variace tak pomalu, jak je to možné, abyste opravili všechny své odlišnosti. Dávejte pozor, jak kladou nohy, jak se hýbe jejich tělo a jak jsou zapojeny do pohybu těla paže.

Obyčejně to nebude bez opravdového partnera perfektní, ale práce na pohybu pomalu Vám pomůže získat kontrolu a porozumět jeho mechanice.

Jako follower můžete takto trénovat také, projděte si pohyb s imaginárním partnerem, představujte si, co po Vás tento pohyb požaduje a ujistěte se, že Vaše tělo reaguje požadovaným způsobem. Když si výsledek natočíte, můžete zjistit, jak to jde. Některé věci, třeba jako skoky, samozřejmě pomalu udělat nejdou, ale přípravu na energický pohyb je možné trénovat pomalu.

Dokonce i bez osobního Robo-Frankie 3000 tanečního partnera může follower vybrat pár lead/follow dovedností, které se dají trénovat sólo. Například mnoho followerů cvičí twist boky (swivels) a counterbalance tvoří tak, že se drží okraje kuchyňského dřezu, nebo koule z druhé strany kliky ode dveří.

V Balboa tréningu může follower cvičit zabalení, otáčky a držení těla (frame) tak, že používá jako oporu roh zdi. Také může využít k vytvoření napětí tahu elastickou gumu/pás ke cvičení, kterého se drží a druhý konec uváže k něčemu stabilnímu.

Tak může follower trénovat konec variací a svůj styling a při tom cítit napětí a uvolnění.

Uvedení do praxe

Jak by mohl sólo tréning lead/follow na 20 minut vypadat:

Práce na novém pohybu nebo variaci

(5-10 min) Projděte si pohyb nebo variaci a ujistěte se, že rozumíte tomu, co se tam má dít tak, že se porovnáte s filmem nebo videem, nebo použijete své poznámky z lekce, kde se pohyb nebo variace probíraly.

(5-10 min) Jakmile pohybu nebo variaci rozumíte, projděte ji na velmi pomalé tempo s imaginárním partnerem – leadeři si představují, jak vytvářejí napětí, které pohne jejich followerem, a followeři si představují, jak by měli reagovali na síly, které na ně působí. Opakujte pohyb pomalu, zatímco si představujete a vizualizujete všechny nové aspekty pohybu. Nahrajte si pár, který je Vám příkladem.

(5-10 min) Prohlédněte si a zkontrolujte nahrávku a opravte svůj pohyb, pokud je třeba.

(5-10 min) Až příště půjdete na tančírnu, trénujte si pohyb/variaci a poznamenejte si, jak to šlo.

Když trénujete reakci na vedení (pro followery)

(5-10 min) Projděte si své poznámky o reakcích na vedení, které jste dostali od leadera, nebo se podívejte na své oblíbené tanečníky, jak jejich těla reagují. Jako příklad můžete použít napětí na konci swingoutu a swiveling (twist boky). Zkuste to pomalu bez partnera.

(5-10 min) Použijte tréningový elastický pás nebo gumu připevněnou ve výšce pasu k pevnému předmětu, například uchycenou na kouli zamčených dveří, chyťte se a trénujte pohyb jako třeba napětí na konci swingoutu. Napřed to zkoušejte pomalu a pak zvyšujte rychlost. Ve chvíli, kdy to přestává jít, zase zpomalte.

(5-10 min) Chyťte se za různé části pásu/gumy (zkraťte nebo prodlužte délku) a trénujte své swivels, zkoušejte se přizpůsobit různým intenzitám tahu, který cítíte. Když se cítíte pohodlně, pusťte si hudbu.

Na příští tančírně si trénujte procvičovaný pohyb a poznamenejte si, jak to šlo.

Výzva – co procvičit

Swingové Tai-Chi

Vyzkoušejte swingové Tai-Chi a zaměřte se na co nejpomalejší provedení tak, abyste neztratili plynulost. Ujistěte se, že víte, co Vaše tělo potřebuje v každém okamžiku provádění pohybu. Zapište si do deníku nebo prodiskutujte s dalším tanečníkem.

Followerova reakce na sílu vedení

Použijte elastický pás nebo gumu přivázanou k něčemu stabilnímu a trénujte pohyb, kdy reagujete na partnera a potřebujete vytvořit napětí. Vyzkoušejte na tančírně, jak Vám to funguje. Zapište si do deníku nebo prodiskutujte s dalším tanečníkem.

Zdeněk (ZZ)

Zdeněk (ZZ)

CHCETE ZAČÍT TANČIT SWING NEBO STEP?

CHCETE ZAČÍT TANČIT SWING NEBO STEP?

Ať už vás nadchl swing, nebo step a chcete začít tančit, jste tu správně! Máme kurzy v Praze pro dospělé i děti!
ZAČÁTEČNÍKŮV PRŮVODCE PO GALAXII SWINGU

ZAČÁTEČNÍKŮV PRŮVODCE PO GALAXII SWINGU

Aneb vše, co jste chtěli vědět o swingu, ale báli jste se zeptat. Článek nejen pro začátečníky, ale pro všechny milovníky swingu.
Kloboukové příspěvky na tančírnách – kam jdou?

Kloboukové příspěvky na tančírnách – kam jdou?

Děkujeme vám za tančírnové příspěvky do klobouku. Chtěli bychom se s vámi podělit o to, kam vaše příspěvky míří.