PRACTISE SWING – X. Trénink začátečníků

3. 3. 2021 | Practise Swing, Tanec

V časech Covidu máme více času na věci, ke kterým se za normálního provozu nedostaneme. A tak začal Zdeněk překládat část knihy Practise Swing. Její autor Bobby White je americký tanečník a lektor swingu. Celou knihu si můžete koupit v originále na Blurbu. Koukněte také na Bobbyho web, najdete tam spoustu dalšího zajímavého obsahu. http://www.swingbobby.com (Překlad je psán v mužském rodě, ale samozřejmě platí i pro slečny. Chtěli jsme se pouze vyhnout vypisování „partnera/partnerku, jeho/její, oním/onou, etc.)

81. PAMATUJTE NA TŘI VĚCI

Jestliže jste v tanci začátečník, pamatujte si tři důležité věci …

Jestliže se cítíte cool a pohodlně, je to dovoleno

V našich lekcích pro začátečníky ukážeme variaci a vyzveme je, aby ji zopakovali bez našeho výkladu. A mnoho studentů ukáže něco úplně jiného … ale to, co dělají, jim funguje. Když se něco takového stane, řekneme studentům, že i když nezopakovali pohyb, který jsme ukazovali, ověřili si něco ze swingu – že když je jim to pohodlné a cítí se cool, je to dovoleno. Nakonec, takhle bylo vynalezeno mnoho úžasných swingových variací.

Hlavně poslouchejte muziku

Tančit swing znamená pro mnoho různých lidí mnoho různých věcí. Můžete ho použít k dosažení svého sólového výrazu, k vyjádření báječné spolupráce mezi partnery, nebo konečně ke svému vyjádření jazzové hudby. Klíč k tomu, abyste byli schopni čehokoli z toho, je v první řadě naslouchat. Když tančíte, poslouchejte hudbu, a také „poslouchejte“ svého partnera – dávejte pozor, jak se cítí a co vizuálně dělá. Tenhle postup se nikdy nezmění, ať se stanete tanečníkem jakékoli úrovně.

Váš dobrý pocit z tance je ve Vašich rukou (a nohou)

Ačkoli je swingová scéna úžasně přívětivé místo, je jen na Vašem rozhodnutí, k čemu Vám bude. Chcete-li být dobří swingoví tanečníci, trénujte. Chcete-li si zatančit s tou, nebo onou, požádejte o tanec. Chcete-li se seznámit se skupinou lidí, představte se.

Pro začátečníka (ve skutečnosti to platí pro všechny) je nejlepší si stanovit cíle. Například si můžete vytknout cíl trénovat 15 minut denně celý týden (může a nemusí to být 15 minut, ale můžete to zkusit, jako svůj cíl). Můžete si dát za cíl každý taneční večer si popovídat s novým člověkem a aspoň jednoho požádat o tanec, jestliže jste nervózní z navazování nových přátelství. Nebo si dejte za cíl dvakrát za tanec se usmát na toho, se kterým tančíte (speciálně u toho, z koho jste nervózní).

Tajemství úspěchu při orientaci na plnění cílů je vybírat si cíle, které jsou pro Vás dosažitelné v čase, který jim chcete věnovat. Začněte s menším cílem a když zjistíte, že je příliš jednoduchý, pozměňte ho do správné velikosti. Například pro některé lidi může být cíl požádat jednoho nového člověka o tanec každý večer obrovský, ale když ho splní, zaslouží si po právu pochvalu. Pro extroverty může být tenhle úkol jednoduší a když ho splní, mohou si říct „tak tohle bylo jednoduché, mohl bych cíl změnit na požádat o tanec každý večer tři nové lidi“.

Velké a rozmáchlé cíle, které nemohou být jednoduše rozděleny do více menších, jsou snadno v každodenním spěchu odkládány. Zvolíte-li si menší cíle, které budete plnit jeden po druhém, budete postupovat vřed rovnoměrně.

Výzva – co procvičit

Cool a pohodlně

Až budete příště na lekci dělat něco úplně jiného, než předvádí lektor, nebo když jste na tančírně a něco dopadne úplně jinak, než jste zamýšleli, napřed se zamyslete, jestli se při tom cítíte pohodlně a líbí se Vám to, než pohyb zavrhnete. Jestliže jste spokojeni, nechte si ho.

Poslech

Při tréningu nebo tančírně si zatančete na pár písní, jestliže jste jako cíl zvolili poslouchat pozorně muziku. To je vše. Pak si zatančete pár písní, kdy Vaším cílem bude poslouchat partnery. To znamená dávat pozor, jak tančí – kam se hýbou, jaké variace tančí, jaká úroveň tance je jim pohodlná. Výsledky si poznamenejte do deníku, nebo je prodiskutujte s jiným tanečníkem.

Cíle 

Na každý měsíc si dejte několik cílů. Jeden pro tréning doma („týden budu trénovat dvě hodiny sám“, „tenhle měsíc se pokusím aspoň jednou trénovat doma s partnerem“, a podobně), jeden pro tančírny („dnes si zatančím alespoň se třemi novými lidmi“, „požádám o tanec zjevně pokročilejšího tanečníka a budu se přitom usmívat“) a jeden k přemýšlení (podívám na YouTube a najdu si alespoň dva pokročilé tanečníky swingu, kteří se mi budou líbit“, „ podívám se několikrát na oblíbený klip a zkusím vymyslet aspoň jednu věc, kterou tanečníci dělají při tanci, třeba jak pohybují volnou rukou, nebo jak moc doprovázejí svoje swivels pohybem boků“). Na konci měsíce zhodnoťte, jak se dařila Vaše orientace na cíle. Byly cíle přiměřené času a energii, které jste jim chtěli věnovat? Které jsou další menší cíle, které si chcete stanovit na příští měsíc? Výsledky si poznamenejte do deníku, nebo je prodiskutujte s jiným tanečníkem.

82. CO TRÉNOVAT

Takže co přesně by měl začátečník trénovat? Po pravdě, odpověď je – trénujte, co chcete. Tedy cokoli Vás bude bavit. Někteří tanečníci preferují přístup k učení „napřed oběd a teprve pak zákusek“. A ačkoli má samozřejmě jisté výhody práce na méně zábavných tanečních cvičeních, je určitě vhodné doporučit práci na věcech, které Vás baví. Nakonec, je to důležitá inspirace. Když budete pracovat na jiných věcech, než Vás baví, bude Vás to zbytečně otravovat. A Vy potřebujete být vtaženi do práce, abyste si vybudovali správné návyky.

Takže naše rada je, abyste trávili co nejvíce času tréningem toho, co Vás baví. Jen se ujistěte, že opravdu zkoušíte jednotlivé dovednosti, ze kterých se tanec skládá, a které Vám pomohou pochopit, jak v tanci pohyb funguje dohromady (část z Vás studentů to dovede ke zvídavým otázkám).

Tyhle věci se můžete učit ze záznamů soutěží, nebo pozorovat páry při tanci. Většina začátečníků ale chodí do lekcí, kde stráví mnoho času při studiu základních pohybů (je to jednoduší, než rozebírat taneční pohyb z videa).

Ale co je to přesně „základní pohyb“? Většina swingových tanců má své základní prvky. Například Lindy Hop pracuje se Swing-Outem, Circle a jednoduchými six countovými variacemi jako jsou Send-Out, Tuck-Turn, nebo Side-Pass Turn. Také se Swivels pro followery. A k tomu další Lindy-Charlestonové variace, jako Flying Side-by-side nebo Tandem Charleston.

A ačkoli je dobré základní kroky znát, důležité je pochopit mechaniku pohybu, která tyto kroky tvoří. Je to základ, poskytující stavební prvky pokročilého Lindy Hop pro zvládnutí a upevnění mechanismu vedení a následování (lead/follow).

To samozřejmě platí za předpokladu, že Vás tyto základy naučí dobře. Bohužel nikdo nezaručí, že budete mít na první lekci výborného lektora. To je také důvod, proč doporučujeme, abyste se na lekci zeptali, jestliže Vám učitel neřekne důvod, proč pohyb dělat právě tímto způsobem. Je několik rozdílných přístupů a principů k mechanice pohybu ve swingu a vědět, který se zrovna učíte, Vám pomůže lépe porozumět, co právě děláte.

Postoj a pulzace

Dva velmi důležité prvky každého tance jsou postoj a pulzace leadera a followera. (Pulz je způsob, jak se tělo tanečníka pohybuje na rytmus hudby, postoj je způsob, jakým tanečník stojí). A protože každý starší swingový tanec má rozdílnou mechaniku pohybu, a dokonce dvě různé role tanečníků, tančící mohou zažívat zkušenost s postojem a pulzací různým způsobem v závislosti na tom, který tanec tančí.

Například Collegiate Shag (jenž má tendenci pulzovat nad parketem) má jiný pulz než Lindy (jehož pulz je velmi do parketu) a ten má zase jiný pulz než Pure Balboa (která je často tančena s velmi jemným pulzem), a tak dále.

Pro práci na vlastním postoji a pulzu je naše rada – nechte si poradit svým učitelem nebo z jiného zdroje, a pak sledujte své oblíbené tanečníky a dávejte pozor na jejich postoj při tanci (může se měnit), jak moc pulzují a odkud se pulz zdá vycházet. Pak si s těmi věcmi pohrajte sami.

Nezapomínejte, že pulz má dávat tanci energii a hybnost, ne ho dělat obtížnějším. Takže jestliže Váš puls dělá tanec fyzicky těžším místo toho, aby Vám jej usnadňoval, zamyslete se. Naše zkušenost učitelů je nechat studenty napodobovat při tanci náš správný pulz, který jim ukazujeme než jim teoreticky vysvětlovat, co mají dělat. Všem začátečníkům doporučujeme: 

Nebojte se pulzovat hodně, i když jen napodobujete způsob pohybu svých oblíbených tanečníků. To samé použijte na postoj – porovnejte svůj s postojem svých oblíbených tanečníků a upravte ho tak, aby seděl.

Základní pohyb a kroky

Následuje podrobný přehled základních kroků hlavních vintage swingových tanců Lindy Hop, Pure Balboa, Bal-Swing, Collegiate Shag a Solo Jazz. Je to náš názor a názory ostatních tanečníků se mohou lišit, ale asi ne příliš.

A nezapomeňte, že s těmito kroky a vazbami si můžete hrát. Tedy když se leader naučí základní krok Pure Bal – kombibaci slow a quick/quick – může zkoušet přidat pomalé a rychlé kroky v různých kombinacích a provádět je různými směry. Například když vezmete quick/quick a provedete ho v různých směrech, dostanete vpřed figuru Progressives, stranou Scoots a nebo figuru Paddles.

Followeři by měli spíše než opakování kroků přemýšlet o cvičení následování leadera. A zatímco leadeři si projdou seznam variací, followerů cíl bude sladit, jak by jejich tělo mělo reagovat na leaderovy požadavky, obsažené v těchto variacích, na základě pravidel následování, která se followeři naučili. Například jedno z pravidel, která se followeři učí je „reagovat na napětí vyvolané silou, která na ně působí – tedy když leaderova ruka zatlačí do followerovy, vrací follower tlak okamžitě“.

Základní pohyby a vazby

LINDY HOP

základní 6count v zavřené a otevřené pozici

6count výměna míst (side-pass)

6count Tuck-Turn

Swing Out

Circle

základní Swivels pro followery

30’s LINDY CHARLESTON

side-by-side Charleston

tandem Charleston

hand-to-hand Charleston

SOLO JAZZ

základní Charleston

Boogie vpřed

Boogie vzad

Suzy Q

Shorty George

Fall Off the Log

základní Shim Sham Break a Half Break

PURE BALBOA

základ Single-time (step/step/step/hold)

základ Double-time (step/step/hold/step)

Progressive vpřed a vzad

Progressive stranou (často nazývaný Side-scoots)

Circular Progressive (často nazývaný Paddles)

BAL-SWING

Come Around (ano, může být také vazba Pure-Bal, ale je také vazbou Bal-swingu, protože vytváří zrychlení pro mnoho otáček)

Out & Ins (po směru hodin/proti směru hodin/side-to-side/cross-over)

Lolly Kicks (také známé jako Lollies)

Toss Outs (také známé jako Throw Outs)

Swivels

30’s COLLEGIATE SHAG

základní 6count v zavřené a otevřené pozici

základní 8count v zavřené a otevřené pozici

Breaky (také známé jako Shag Dips)

základní Shag otáčka

Collegiate Shag Kicks

(pozn.: Shag je tanec, který kombinuje mnoho různých typů kroků jako jsou Camel Hops, Sailor Steps, Bunny Hops a mnoho dalších, které bychom mohli považovat také za základní kroky. Chtěl bych zde poděkovat mistrovi Shagu a historikovi Ryan Martinovi za jeho rady při sestavování soupisu pro Shag)

Pravidla tanečního parketu a etiketa

Umíte-li tančit, neznamená to automaticky, že se umíte chovat na tanečním parketu. Zvláště začátečníci mohou způsobit na parketu mnoho nedorozumění. Dodržovat pravidla na tanečním parketu znamená být schopen tančit ve společnosti ohleduplně tak, abych neohrožoval ostatní ani negativně neovlivňoval jejich tanec. Etiketa odkazuje ke zdvořilému chování ke společnosti i k sobě samému. Můžete si najít způsoby, jak si tyto dovednosti procvičovat sami, nebo prostě na ně myslet během tance na parketu, až se pro Vás stanou zvykem.

Zde je několik typů na taneční parket a správné chování:

– O tanec požádejte, ne že jen mlčky natáhnete ruku, nebo dokonce někoho prostě seberete. Úplně stačí „chcete si zatančit?“ a po tanci poděkujte.

– Způsob tance a variace přizpůsobte prostoru. Nezkoušejte divoké figury na nacpaném tanečním parketu.

– Napřed se podívejte, kam chcete svoji partnerku poslat.

– Podívejte se, kam Vás partner chce poslat a nechoďte tam, hrozí-li srážka.

– Oba partneři by měli být připraveni uhnout, odvést partnera, nebo změnit směr pohybu aby se vyhnuli nebezpečí srážky.

– Dávejte pozor, kam kopete, šlapete, nebo rozhazujete rukama.

– Živé kapele zatleskejte po každé skladbě (může být překvapivě těžké si vzpomenout ve věku diskoték).

– Tanec můžete odmítnout, dokonce bez vysvětlení. Stačí říct „ne, děkuji“.

Výzva – co procvičit

Trénujte, co chcete

Plánujte tréning tak, že první věc, kterou budete procvičovat, bude cokoli chcete. Ať už trénujete cokoli, Vaším cílem bude dosáhnout plynulosti – hledejte zádrhele a odstraňte je. Sami sebe se zeptejte, co jste se doteď naučili a jak Vám to může pomoci s tím, na čem zrovna pracujete. Když jste hotovi, pracujte chvíli na svých základních krocích a rytmu, a pak trénujte jejich kombinaci s tím, co jste trénovali prve. Výsledky si poznamenejte do deníku, nebo je prodiskutujte s jiným tanečníkem.

Postoj a puls

Věnujte nějaký čas pozorování Vašich oblíbených tanečníků a při svém tréningu napodobte jejich postoj a pulzaci. Můžete použít zrcadlo nebo video kameru, abyste zjistili, jak se jejich výkonu blížíte. Když jste zkusili nový taneční postoj a puls, zkontrolujte a ujistěte se, že Vám tanec jde snadněji, a ne hůře než dříve. Výsledky si poznamenejte do deníku, nebo je prodiskutujte s jiným tanečníkem.

Pravidla tanečního parketu a etiketa

Než protančíte noc, pročtěte si seznam rad výše. Nacvičte si výzvu k tanci s imaginárním partnerem/partnerkou, možná proveďte pár kroků sami nebo s imaginárním partnerem a pak poděkujte za tanec. Pak během taneční noci pozorujte, jak Vám etiketa na parketě jde. Výsledky si poznamenejte do deníku, nebo je prodiskutujte s jiným tanečníkem.

83. JAK TRÉNOVAT

Když jsme probrali CO TRÉNOVAT, pojďme krátce probrat JAK TRÉNOVAT, po pravdě je to námět mnoha podobných knih. Ale pro ty, kdo jsou v tanci nováčkem, uvádím výběr nejdůležitějších rad, které Vás dostanou na úroveň středně nebo pokročilí tak efektivně, jak je to jen možné. 

Trénujte své kroky sami a často

To Vám v životě nezabere moc času – jen pár minut si opakujte několikrát denně kroky, které znáte, jestli je to možné. Když kroky opakujete jen jednou týdně při tančírně, není to dost času pro efektivní zvládnutí základů.

Pro leadery to znamená tančit při opakování s imaginárním followerem. Doporučuji procházet variace krok po kroku a ujistit se, že rozumíte tomu, o co jde v každé části pohybu a proč. Jestliže Vám odpověď není jasná, zeptejte se na příští lekci svého učitele. Trénujte to, čím si jste jisti.

Followeři by měli trávit dost času opakováním svých kroků namístě, šlapáním přímo pod sebe. Je to proto, že followerův pohyb je při tanci řízen zásadami lead/follow. Jestliže follower trénuje jakoby ho vedl imaginární leader, lehce to může vést k tomu, že follower nebude v reálu akceptovat vedení pohybu. Jestliže follower trénuje základní variace s imaginárním leaderem, měl by se zaměřovat na to, jak intenzivně ho leader do pohybu vede a na to reagovat, zároveň tuto intenzitu často měnit. Občas si představte, že Vás leader vede pomalu, občas rychle, a tak dále.

Leadeři i followeři by měli také strávit nějaký čas tréningem pohybu dokola a provádět kroky bez zaměření na určité variace. Jste například schopni provádět krok Step/Step/Triplestep stále po kroužku, jít sním stále jedním směrem, nebo kličkovat po parketu? Jednoduše si pusťte nějakou swingovou hudbu a jen se pohybujte po parketu několik minut každý den po celý měsíc. Velmi Vám to pomůže zvládnout plynulost tance.

Choďte na lekce, soukromé hodiny, workshopy

Jak dostat pokud možno nejvíce z lekcí, soukromých hodin a workshopů, probereme v příští kapitole. Jestli nejste schopni nebo netoužíte po kurzech, private lekcích a workshopech, potom pozorujte své oblíbené tanečníky co nejčastěji (fyzicky nebo na YouTube) a zkuste se učit podle toho, co dělají. Po pravdě je dobré co nejčastěji pozorovat jiné tanečníky a aspoň trochu tím obohatit vlastní tanec. Tedy to znamená prohlížet inspirativní taneční klipy, nejlépe těsně před tím, než jdete na tančírnu.

Choďte na tančírny tak často, jak to jen jde

Tančete s každým, také s tanečníky, kteří jsou pokročilejší než vy. Zkušení partneři pomohou začátečníkům porozumět pocitu vedení/následování a jak se při tom cítit.

Zkuste si své kroky v koutě, když jste na tančírně

Několikrát za večer se běžte do kouta povrtat ve variacích, abyste si je soustředěně zopakovali, než se s nimi vydáte na parket. Tréningem na tančírnách se budeme zabývat v oddíle XIII.

Výzva – co procvičit

Trénujte sami

Každý den v týdnu trénujte několik minut základní kroky na místě, zaměřte se nejen na kroky, ale také na pozici těla a pulz. Pusťte si pomalejší skladbu a soustřeďte se na přesné provedení kroků do hudby. Potom trénujte kroky po parketu bez hudby v náhodných směrech a soustřeďte se také na postoj a pulzaci. Pak zkuste to samé na velmi pomalou skladbu. Jestliže jste leader, potrénujte to samé s imaginárním partnerem, napřed bez muziky, potom na pomalejší swingovou skladbu. Jestliže jste follower, představte si vedení do základních variací s různou intenzitou, snažte se o plynulý pohyb. Po týdnu si zapište do deníčku nebo si popovídejte s partnerem.

Tanec s pokročilejšími partnery

Na tančírně si dejte za úkol zatančit si zde s nejpokročilejšími partnery, pokud možno na střední tempo nebo pomalejší skladbu (to Vám pomůže s další částí úkolu). Při tanci si to užijte, a přitom zkuste po očku pozorovat, jak tančíte a jaký z toho máte pocit s těmito partnery. Po tanci se nad tím zamyslete a zkuste to vyjádřit slovy. Může to chvíli trvat, než se Vám podaří vyjádřit se dost jasně, když nejste zvyklí si věci zapisovat.

Tréning na tančírně

Požádejte na tančírně pokročilejšího tanečníka, aby Vám pomohl s procvičením nějakého kroku v koutě. Potom ho požádejte o tanec a vyzkoušejte na čem jste pracovali při tanci na hudbu. Pak požádejte o tanec další lidi a zkuste to s nimi. Nakonec najděte partnera, který Vám pomáhal v koutě, a prodiskutujte, jak to šlo s ostatními a co jste se při tom naučili.

84. LEKCE, SOUKROMÉ HODINY, WORKSHOPY

Jak už jsem řekl, nejběžnější způsob, jak se většina studentů učí tančit, je v dnešní době chodit na lekce, semináře/workshopy a brát soukromé hodiny. Ale nemusí být jasné, jak z těchto jednotlivých způsobů učení dostat co nejvíce. 

Pravidelné lekce

Většina swingových scén nabízí Lindy Hopové lekce. Lekce mají dobrý důvod a taneční studio je nejčastěji místo, kde se lidé naučí tančit. Setkáte se zde s množstvím úhlů pohledu na tanec a s novým materiálem, navíc s benefitem možnosti potkat zde další tanečníky. Pro ty, kdo jsou z tance trochu nervózní, je také výhodou být mezi ostatními kolegy frekventanty a trochu se schovat ve skupině.

Jak jsem zde již zmiňoval, mnoho lektorů Lindy má rozdílný přístup k výuce i k tanci. Také se Vám mohou někteří místní vyučující líbit víc a někteří méně. Takže najít si své oblíbené je trochu jako nakupovat v obchodě, samozřejmě když tedy žijete v místě, kde máte na výběr.

Lektoři si také mohou navzájem odporovat (někdy odporují také sami sobě, jsme jen lidé) ve výkladu, jak tanec a pohyb vlastně fungují. Je dobré si uvědomit, že některé rady jsou lepší než jiné, a některé jsou stejně dobré, jen jiné. Takže jako začátečníci, přemýšlejte sami. Choďte na lekce, berte připomínky, zkoušejte, co lektoři chtějí, a sami se rozhodněte, co se Vám z toho líbí nejvíc, a když se Vám něco nezdá, začněte se ptát.

A nakonec zkuste využít všech výhod lekcí, nejen instrukce lektorů. Potkáváte další tanečníky, trávíte s nimi čas mezi lekcemi, u partnerů hledejte zpětnou vazbu, ptejte se, jak se jim s Vámi tančí když rotujete, nebo můžete požádat někoho ze studentů o pomoc a zopakovat si s ním chvíli materiál z lekce po skončení hodiny. Pracujte s kolegy na novém materiále při tančírnách, nebo je pozvěte k účasti na společných praktikách (sejděte se společně k opakování a tréningu).

Workshopy

Semináře a swingové campy trvají obyčejně víkend nebo celý týden a jsou kombinací lekcí a tančíren. Jsou báječným místem pro práci na Vašem tanci, protože máte všechno na jednom místě a v jedné akci. Také jsou velkou inspirací tím, že se setkáte s novými lidmi, s novými a často zahraničními lektory, tančírnami s živou hudbou a novými tanečníky, se kterými si můžete zatančit i popovídat.

Několik tipů pro workshopy 

– věci, které se naučíte na lekcích nejsou často hned použitelné na tančírně. To je proto, že komplexní zvládnutí nového pohybu potřebuje trochu tréningu a opakování, aby se Vám zažily, což se obyčejně nestane po jedné lekci. A při seminářích máte obyčejně čtyři a více lekcí za den. 

Proto doporučuji

– dělejte si poznámky (nahrajte si video, když možno)

– zopakujte si materiál z lekce, který se Vám líbil, hned mezi hodinami, aby se Vám lépe usadil

– možná zkuste najít někoho, s kým si všechen materiál toho dne projdete, než se vydáte na tančírnu, nebo si ho s ním zopakujte v koutě na začátku tančírny, zatančete si s ním několikrát za večer, abyste se v nových variacích cítili pohodlně

– nemusíte stihnout všechno, je lepší vynechat nějakou lekci (tu, co není nepostradatelná) nebo dvě a zopakovat si materiál, který jste se učili, než stihnout všechny lekce a mít v hlavě zmatek, že si zapamatujete stěží půlku nových variací

– choďte na tančírny co nejvíce, a když netančíte nebo nenavazujete kontakty, dívejte se jak tančí ostatní, nezapomeňte, že největší výhodou víkendového semináře je zatančit si s novými lidmi a potkat novou inspiraci, vidět, co jiného je ještě možné

Soukromé lekce

Privátní lekce Vám pomáhají zcela konkrétně, máte lektora jen pro sebe, obyčejně trvají hodinu, nebo hodinu a půl. To může být velmi prospěšné, zvláště když si uvědomíte, že cílem soukromé lekce je dát Vám materiál, na kterém budete pracovat až po lekci, nikoli upevňovat Vaše taneční zvyky. Takže zde jsou naše doporučení.

Za prvé si zvolte svého lektora z určitého důvodu a vyhněte se důvodu, že „je nejlevnější“. Například můžete preferovat lektory, kteří jsou přátelští, kteří tančí způsobem, který chcete umět nebo mají styl učení, který Vám osobně vyhovuje.

Jestliže jako začátečník máte speciální dotazy, je to báječné, ale nebojte se, když se nemáte na co zeptat. To je úkolem dobrého lektora podívat se na Váš tanec nebo vycítit, co by Vám mohlo pomoci.

Zkuste nejen porozumět o čem lektor hovoří, ale měli byste se také cítit v novém pohybu pohodlně, než se pohnete dál. K tomu potřebujete přijít s otázkami, které rozvinou podrobněji učební látku a také ji můžete mnohokrát opakovat, nebo můžete strávit většinu soukromé lekce na jednom aspektu Vašeho tance.

Také si můžete udělat poznámky, a nebo požádat lektory o možnost nafilmovat si je, nebo si nafilmovat lektora, jak tančí s Vámi a může také na závěr do kamery vysvětlit co jste probírali pro vaše privátní opakování a tréning.

A nakonec, po soukromé lekci si zkuste co možná nejdříve najít čas a projít si všechen materiál, dokud je čerstvý a zkuste to zopakovat několikrát v následujících několika týdnech. Dokonce i pouze několikadenní pauza po soukromé lekci než se k materiálu dostanete, může velmi snížit schopnost si ho vybavit.

Výzva – co procvičit

Na lekci

Na příští lekci si dejte za cíl

– jestliže lektor na lekci nevysvětlí, proč po Vás chce abyste nějaký pohyb dělali právě tímto způsobem, zkuste na to přijít sami. Ať již na to přijdete, nebo ne, položte tu otázku přímo na lekci, nebo soukromě, až bude lektor pouštět hudbu a ostatní procvičovat.

– když zkoušíte pohyb na lekci, pokládejte svým partnerům k věci otázky. Bylo to příliš silně? Příliš slabě? Nebylo to dost jasné? Reaguji tak, jak čekáš, že budu reagovat? Zkuste to s více partnery a porovnejte získané odpovědi.

– po lekci požádejte svého oblíbeného partnera ve třídě, aby to s Vámi párkrát zkusil.

– na tančírně najděte nějakého spolužáka z lekcí a promluvte si s ním o materiálu z té lekce. Možná dokonce najděte některé své partnery z té lekce a zkuste to s nimi také probrat. Možná si někdo zapamatoval nějaký dobrý tip, který Vám unikl, a naopak.

Výsledky si zapište do deníku nebo prodiskutujte s dalším tanečníkem.

Na workshopu

Na příštím víkendovém semináři si dejte za úkol

– vezměte si kameru a zjistěte, zda lektoři udělají opáčko na konci lekce. Když lektoři recap nedělají, požádejte někoho z lekce, zda je můžete natočit při opakování nového materiálu, nebo zda oni mohou natočit Vás. Když natáčíte, zopakujte materiál a pak ho do kamery okomentujte důležitými připomínkami, které jste si zapamatovali, a upřesněte, ke kterému pohybu se připomínka vztahuje

– potom najděte někoho, s kým můžete nový pohyb párkrát zopakovat. Je dobré si dělat poznámky, ale lepší je dělat poznámky a zopakovat si pohyb kolikrát to půjde před začátkem další lekce

– když se začnete cítit mentálně unaveni, podívejte se do rozvrhu, jestli tam není lekce, kterou můžete vynechat, a mezitím se vzpamatovat

– před večerní tančírnou najděte někoho, kdo si s Vámi zopakuje materiál z lekcí, i kdyby to mělo být jen 20 minut

– při tančírně zkoušejte hlavně věci, které jste se nově naučili

Výsledky si zapište do deníku nebo prodiskutujte s dalším tanečníkem.

Na soukromé lekci

Příště, až se rozhodnete pro soukromou lekci, dejte si za cíl následující

– vyberte si lektora kvůli specifickému důvodu a myslete na to

– přijďte s alespoň jednou otázkou, jedno jak malý problém to bude, který Vám není jasný. Nevíte, co Vám není jasné? Začněte přemýšlet, jak se Vám swing jako tanec daří, a možná za chvíli narazíte na něco, čím si nejste jistí

– ujistěte se, že trávíte tančením aspoň tolik času, když ne víc, kolik povídáním. Zkuste porozumět nejen intelektuálně co lektoři vysvětlují, ale také fyzicky prověřit, abyste mohli materiál zopakovat, až budete trénovat později

– zeptejte se lektorů na rady, jak trénovat techniku, kroky i variace, které Vás učí, jestliže není vše jasné

– naplánujte si tréning s jiným tanečníkem do několika hodin po soukromé lekci, abyste si prošli a vyzkoušeli všechno, co jste na privátní lekci probírali

– to samé si naplánujte několik dní po soukromé lekci

Výsledky svých akcí si zapište do deníku nebo prodiskutujte s dalším tanečníkem.

85. TRPĚLIVOST A ZÁBAVA

Pro tanečníky začátečníky máme dvě poslední rady – buďte trpěliví a lekce si užijte

O trpělivosti

Bude to chvíli trvat, než budete vintage swing tančit dobře. A zlepšovat se znamená pracovat hodně na základech, a přitom si pravděpodobně neužijete tolik zábavy, na jakou vypadají ostatní, kteří swing tančí již léta.

Začátečníci mívají naštěstí hodně motivace, což je na začátku jedna z báječných věcí. Není ale bohužel běžné, že svoji motivaci uchopíte elegantně a soustředěně. Proto Vám v téhle kapitole dáme do začátků trochu dobrých rad a zbytek této knihy je budeme rozebírat do větších detailů.

Začátečníci se musí občas ujistit, že mají být trpěliví…

Jestliže se ostatní zlepšují rychleji než Vy. Vždy si uvědomte, že je nějaký důvod, proč jim to jde rychleji. Mohou mít více zkušeností z předchozí taneční kariéry nebo sportu, nebo mají více času trénovat. Mohou také více využívat jiných zdrojů, mít více možností chodit na semináře nebo brát více soukromých lekcí.

Jestliže si myslíte, že jste ve svém způsobu tance něco změnili, ale nejde to. Jedním z nejdůležitějších míst pro cvičení trpělivosti je přivést nové dovednosti do života. Často to trvá mnohem déle, než předpokládáte. Nejčastější důvod, že studenti nedělají pokrok je, že si myslí, že dovednost už uložili do svalové paměti, ale neuložili.

Když nemůžete stále něco chytit, i když Vám to opakují stále dokola. Když jste něco nepochopili, vzpomeňte si na moudro: „není normální opakovat něco stále stejně dokola, a přitom čekat jiný výsledek“. když něco nemůžete chytit, změňte způsob, jak o věci přemýšlíte, nebo si nechte poradit jinde.

Když Vás na workshopu přeřadí do nižšího levelu. Na semináři se můžete dostat do nižšího levelu jen svým výkonem při audition. Ačkoli můžete být zklamáni, vzpomeňte si, že jste si tenhle workshop vybrali, abyste se něco naučili od těchto lektorů, a měli byste věřit jejich úsudku, do které úrovně jejich lekcí patříte. 

Dávat vinu za neúspěch při rozřazení partnerovi také nepomáhá. Nejčastěji se lektoři dívají na pohybové základy tanečníků a jak dávají pozor, co se děje v jejich páru – věci které „špatný partner“ nemůže příliš ovlivnit.

Když Vás přeřadí do nižší úrovně, zkuste se podívat na lekce Vámi původně zapsané, zda by byly pro Vás příliš náročné. Jestliže nebyly, jsou možné dva důvody. První je, že máte nějaké taneční problémy, jichž si nejste vědom, a proto si myslíte, že máte být ve vyšší skupině. Druhá možnost je, že si zasloužíte být výše, ale stal se omyl (jen abyste věděli, to je ovšem méně pravděpodobné než první možnost).

V obou případech byste měli říct lektorovi „byl jsem přeřazen do téhle nižší úrovně a nevím proč. Můžete se na mě prosím během lekce podívat, a když zbyde čas, říct mi k tomu svůj názor?“ Lektor by měl být po lekci schopen vysvětlit, proč Vás přeřadili níže.

Nezapomeňte, že jste tu pro zábavu

Někteří tanečníci jsou tak soustředěni na zlepšení svého výkonu, že si náhle uvědomí, že už je to při tanci ani nebaví.

Jednou jsem někde četl pro život důležitou věc „jestliže Vás to nebaví, je něco špatně“. Platí to samozřejmě také pro tanec. Nezačali jste tančit swing, protože jste si přáli, aby Vás to frustrovalo a byli jste z toho otrávení. Začali jste tančit pro zábavu. Zlepšovat se by měla být také zábava. Občas si to ale musíme připomenout. 

Jestliže jste se začali cítit z učení swingových tanců otrávení, zkuste následující…

Za prvé se ujistěte, že se soustředíte na cestu, a ne že se strachujete, zda dosáhnete cíle. To Vám také velmi pomůže s Vaší trpělivostí.

Tréning se záhy stane otravný, budete-li myslet jen na sebe „nejsem stále ani zdaleka tak dobrý, jak bych chtěl být“, nebo „pořád to nechytám tak rychle, jak bych chtěl“. Místo toho se zkuste jednoduše soustředit na porozumění a dobré provedení dovedností, jež si chcete zrovna osvojit (více se k tomu můžete dozvědět v kapitole 5).

Dále, podívejte se, zda jste si neukousli příliš velké sousto. Když něco nefunguje, zkuste si to prostě rozdělit na menší části, které půjdou snadněji zvládnout. Dokonce i velmi složité variace a nápady jsou ve swingu kombinací jednodušších pohybových dovedností. A když se budete soustředit na menší části, zvládnete je snadněji a lépe.

Jestliže ani tohle nefunguje, zkuste se chvíli soustředit na jinou metodu učení – tančírny, skupinový tréning, soukromé lekce a podobně. Občas potřebujete jen nový způsob, jak se na věc podívat.

Nakonec si možná dejte přestávku v učení se novým věcem. Vždycky, když se nutíte do nových věcí, tak se občas zapomenete potěšit s tím, co už umíte. Mimochodem, učení se novým věcem jde často snadněji, skoro automaticky, když se více sžijete s dovednostmi, které jste se už naučili. A to hlavně znamená tančit.

Výzva – co procvičit

Trpělivost 

Až se příště budete z tance cítit otrávení zkuste se zamyslet, jestli částí problému není málo trpělivosti. Trvá to prostě déle, než jste čekali, nebo je tu ještě jiný problém? Zkuste si říct s partnerem nebo to svěřte svému deníku.

Zábava 

Až si příště uvědomíte, že se při učení tance dost nebavíte, zabrzděte. Možná zkuste nechat na nějaký čas tréningu a zamyslete se, proč Vás to už nebaví, jako dřív. Položte si otázku: „Stačí si jen vzpomenout, že hledám v tanci zábavu, abych se dal znova do trénování? Potřebuju si vzpomenout, že se mám soustředit na cestu, a ne na cíl? Nebo potřebuju změnit něco jiného?“ Pobavte se s partnerem nebo si zapište do tréningového deníku.

Zdeněk (ZZ)

Zdeněk (ZZ)

CHCETE ZAČÍT TANČIT SWING NEBO STEP?

CHCETE ZAČÍT TANČIT SWING NEBO STEP?

Ať už vás nadchl swing, nebo step a chcete začít tančit, jste tu správně! Máme kurzy v Praze pro dospělé i děti!
ZAČÁTEČNÍKŮV PRŮVODCE PO GALAXII SWINGU

ZAČÁTEČNÍKŮV PRŮVODCE PO GALAXII SWINGU

Aneb vše, co jste chtěli vědět o swingu, ale báli jste se zeptat. Článek nejen pro začátečníky, ale pro všechny milovníky swingu.
Kloboukové příspěvky na tančírnách – kam jdou?

Kloboukové příspěvky na tančírnách – kam jdou?

Děkujeme vám za tančírnové příspěvky do klobouku. Chtěli bychom se s vámi podělit o to, kam vaše příspěvky míří.